Polityka prywatności sklepu galeria.iwankowo.pl

Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 1. Składając zamówienie Klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych firmie DUOTON Sławomir Iwański wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub oceny transakcji zamówienia.
 2. Podczas rejestracji oraz dokonywania zakupów w naszym sklepie niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, telefon, e-mail, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj oraz hasło (jeśli będzie wymagane) jakiego Klient będzie używał w sklepie galeria.iwankowo.pl.
 3. W razie konieczności np.: w celu realizacji zamówienia pracownicy sklepu galeria.iwankowo.pl mogą się kontaktować z Klientem przy pomocy poczty e-mali lub telefonicznie. Klient również może skontaktować się ze sklepem kontaktując się za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. Klient przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy sklepem galeria.iwankowo.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta lub realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 5. Klienci którzy zapisali się do Newslettera, lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie (np.: podczas rejestracji zaakceptowali regulamin), będą od sklepu galeria.iwankowo.pl otrzymywać go pocztą e-mail.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 8. Struktura witryny sklepu galeria.iwankowo.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do dokładnej identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 9. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów sklepu galeria.iwankowo.pl, używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies (może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług sklepu galeria.iwankowo.pl i możliwości składania zamówienia). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 10. Sklep galeria.iwankowo.pl umieszcza na swoich stronach odsyłacze (linki) umożliwiające użytkownikom i Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Sklep galeria.iwankowo.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 11. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 12. W przypadku naruszenia Regulaminu sklepu galeria.iwankowo.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego galeria.iwankowo.pl jest DUOTON Sławomir Iwański , prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 14/27, kod 50-539, o numerze NIP 8961211251.
 14. Jeżeli Klient ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony prywatności może się skontaktować ze sklepem galeria.iwankowo.pl telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.